Senior House

C E N N Í K

úhrad za poskytovanie sociálnej služby
v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) a Zariadení pre seniorov (ZpS),
SENIOR HOUSE n.o. Levice

s dotáciou (finančným príspevkom na poskytovanie sociálnej služby podľa §78a)


úhrada/1deň úhrada/1mesiac
 
ODBORNÉ ČINNOSTI
3,20 € 96,00 €
(základné sociálne poradenstvo,
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby)
 
OBSLUŽNÉ ČINNOSTI
 
ubytovanie
dvojlôžková izba 5,83 € 175,00 €
jednolôžková izba 7,50 € 225,00 €
jednolôžková izba so sam. kúp. 7,57 € 227,00 €
 
stravovanie
racionálna diéta, diabetická diéta 3,90 € 117,00 €
(náklady na suroviny + režijné náklady) (3,00 + 0,90)  
 
upratovanie 0,20 € 6,00 €
pranie 0,50 € 15,00 €
údržba šatstva a bielizne 0,15 € 4,50 €
žehlenie 0,05 € 1,50 €
 
ĎALŠIE ČINNOSTI 0,10 € 3,00 €
(záujmové činnosti, voľnočasové aktivity a iné)
 
 
Výška úhrady za sociálnu službu - spolu:
dvojlôžková izba 13,93 € 418,00 €
jednolôžková izba 15,60 € 468,00 €
jednolôžková izba so sam. kúp. 15,67 € 470,00 €

Cenník pre prijímateľov sociálnej služby je platný od 01.10.2018 a je platný pre klientov spĺňajúcich podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v ZpS a ZOS.
C E N N Í K

úhrad za poskytovanie sociálnej služby
v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) a Zariadení pre seniorov (ZpS),
SENIOR HOUSE n.o. Levice

bez dotácie (finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa §78a)


úhrada/1deň úhrada/1mesiac
 
ODBORNÉ ČINNOSTI
5,13 € 154,00 €
(pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby)
 
OBSLUŽNÉ ČINNOSTI
 
ubytovanie
dvojlôžková izba 7,83 € 235,00 €
jednolôžková izba 10,83 € 325,00 €
 
stravovanie
(racionálna diéta, diabetická diéta) 5,76 € 173,00 €
 
upratovanie 0,60 € 18,00 €
pranie 0,83 € 25,00 €
údržba šatstva a bielizne 0,20 € 6,00 €
žehlenie 0,10 € 3,00 €
 
ĎALŠIE ČINNOSTI 0,13 € 4,00 €
(záujmové činnosti, voľnočasové aktivity a iné)
 
 
Výška úhrady za sociálnu službu - spolu:
dvojlôžková izba 20,60 € 618,00 €
jednolôžková izba 23,60 € 708,00 €

Cenník pre samoplatcov je platný od 01.10.2018 a je platný pre klientov spĺňajúcich podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v ZpS a ZOS.

 

Ceny už od 418 € !

(bližšie informácie)