Terapie


Týždenný harmonogram aktivít

Pondelok

DOOBEDA (8.00 - 11.30)

 • biblioterapia (čítanie, počúvanie poviedok...)
 • arteterapia (tvorivá práca, výroba ručných prác)

POOBEDE (14.00 - 16.00)

 • „filmový klub“
 • pobyt vonku, prechádzka


Utorok

DOOBEDA (8.00 - 11.30)

 • arteterapia (tvorivá práca, výroba ručných prác, práca s prírodným materiálom, šitie...)

POOBEDE (14.00 - 16.00)

 • „filmový klub“
 • pobyt vonku, prechádzka


Streda

DOOBEDA (8.00 - 11.30)

 • ergoterapia (precvičovanie zručností...)
 • tréningy pamäti (testy, úlohy, hlavolamy...)

POOBEDE (14.00 - 16.00)

 • „filmový klub“
 • pobyt vonku, prechádzka


Štvrtok

DOOBEDA (8.00 - 11.30)

 • arteterapia (tvorivá práca, výroba ručných prác)
 • prednášky, osveta, muzikoterapia, canisterapia

POOBEDE (14.00 - 16.00)

 • „filmový klub“
 • pobyt vonku, prechádzka


Piatok

DOOBEDA (8.00 - 11.30)

 • reminiscenčná – spomienková terapia (spomínanie pomocou rôznych techník...)

POOBEDE (14.00 - 16.00)

 • „filmový klub“
 • pobyt vonku, prechádzka


Každý deň

 • 8.30 - ranné cvičenie
 • 13.00 - 14.00 - spoločné modlitby