Potrebné pre prijatie

Pre samotné zaradenie do evidencie čakateľov stačí vyplniť, podpísať a zaslať (doniesť) tlačivo "01 - Žiadosť o zaradenie do evidencie čakateľov". Takúto (alebo formálne podobnú žiadosť, môže žiadateľ podať do každého zariadenia sociálnych služieb, ktoré si vyberie).

Pre lepšie manažovanie poradovníka (vhodných voľných miest) je vhodné do žiadosti (01) uviesť stupeň odkázanostidruh sociálnej služby, alebo následne doniesť fotokópiu posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (z mesta alebo obce - podľa trvalého bydliska žiadateľa).

Ostatné dokumenty sú potrebné až pred samotným nástupom.

Žiadosť o zaradenie do evidencie čakateľov

01-ziadost-o-zaradenie-do-evidencie-cakatelov.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 30,81 kB

Žiadosť o umiestnenie

02-ziadost-o-umiestnenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 307,5 kB

Vyhlásenie o majetku

03-vyhlasenie-o-majetku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 301 kB

Zoznam dokladov a dokumentov predkladaných pred nástupom

04-zoznam-dokladov-a-dokumentov-predkladanych-pred-nastupom.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40,5 kB

Zoznam vecí pri nástupe

05-zoznam-veci-pri-nastupe.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 299 kB