Senior House

SENIOR HOUSE n.o.

je nezisková organizácia, ktorá v novembri 2011 otvorila moderné nadštandardné Zariadenie sociálnych služieb Zariadenie pre seniorov (ZpS) a Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) .

Naše zariadenie sa nachádza v centre okresného mesta Levice. Pre toto miesto je charakteristická pokojná atmosféra. Spĺňa všetky predpoklady, aby sa stalo domovom pre seniorov i ľudí, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť a chcú dôstojne, harmonicky a plnohodnotne žiť svoj život.

Poskytujeme ubytovanie klientom, ktorí sú sebestační a nechcú žiť osamote. Zabezpečujeme starostlivosť klientom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú opateru inej osoby, alebo poskytovanie starostlivosti z iných vážnych dôvodov. Aj imobilní klienti majú možnosť voľného pohybu buď na vozíčkoch, alebo za pomoci personálu. Podporujeme aktivity pre naplnenie rozvoja svojpomoci a vzájomnej pomoci, chuť našich klientov zúčastňovať sa na spoločenskom živote.

Z hľadiska bezpečnosti klientov je celý areál uzatvorený. Spoločné priestory pôsobia príjemne a sú prispôsobené potrebám klientov.

 

Ceny už od 418 € !

(bližšie informácie)