Ostatné činnosti

Ďalšie činnosti

  • Úschova cenných vecí
  • Záujmové činnosti, výlety a pod.
  • Služby pedikúry
  • Služby kaderníčky
  • Služby masérky
  • Doprava na odborné vyšetrenia
  • Doprovod na vyšetrenia, na vybavovanie úradných záležitostí a pod.