Cenník úhrad


Cenník úhrad za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS), v  Zariadení pre seniorov (ZpS) a Špecializovanom zariadení (ŠZ), SENIOR HOUSE n.o. Levice s dotáciou (finančným príspevkom na poskytovanie sociálnej služby podľa §78a)

Mesačná výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby

Pri ubytovaní na dvojlôžkovej izbe - celková úhrada: 580,00

Pri ubytovaní na jednolôžkovej izbe - celková úhrada: 638,00

Pri ubytovaní na jednolôžkovej izbe so samostatnou kúpeľňou: 640,00

Rozpis úhrady podľa činností :

Odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

 • úhrada/1deň: 3,20 €
 • úhrada/1mesiac: 96,00

Obslužné činnosti


Ubytovanie

Dvojlôžková izba

 • úhrada/1deň: 9,43 €
 • úhrada/1mesiac: 283 €

Jednolôžková izba

 • úhrada/1deň: 11,37 €
 • úhrada/1mesiac: 341 €

Jednolôžková izba so sam. kúp.

 • úhrada/1deň: 11,43 €
 • úhrada/1mesiac: 343 €


Stravovanie

Racionálna diéta, diabetická diéta

 • úhrada/1deň: 5,70 €
 • úhrada/1mesiac: 171 €
   
 • raňajky: 0,60 €
 • desiata: 0,40 €
 • obed: 2,50 €
 • olovrant: 0,40 €
 • večera: 1,50 €
 • II večera: 0,30 €


Upratovanie

 • úhrada/1deň: 0,30 €
 • úhrada/1mesiac: 9,00


Pranie

 • úhrada/1deň: 0,50 €
 • úhrada/1mesiac: 15,00


Údržba šatstva a bielizne

 • úhrada/1deň: 0,15 €
 • úhrada/1mesiac: 4,50


Žehlenie

 • úhrada/1deň: 0,05 €
 • úhrada/1mesiac: 1,50

Výška úhrady za sociálnu službu - spolu


Dvojlôžková izba

 • úhrada/1deň: 19,33 €
 • úhrada/1mesiac: 580,00 €


Jednolôžková izba

 • úhrada/1deň: 21,27 €
 • úhrada/1mesiac: 638,00 €

Jednolôžková izba so sam. kúp.

 • úhrada/1deň: 21,33 €
 • úhrada/1mesiac: 640,00 €

Cenník pre prijímateľov sociálnej služby je platný od 01.01.2024 a je platný pre klientov spĺňajúcich podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v ZpS a ZOS a ŠZ.