Senior House

Týždenný harmonogram aktivít

 

  DOOBEDA POOBEDE
  (8.00 - 11.30) (14.00 - 16.00)
     
PONDELOK biblioterapia (čítanie, počúvanie poviedok...) „filmový klub“
  arteterapia (tvorivá práca, výroba ručných prác) pobyt vonku, prechádzka
     
UTOROK arteterapia (tvorivá práca, výroba ručných prác, „filmový klub“
  práca s prírodným materiálom, šitie...) pobyt vonku, prechádzka
     
STREDA ergoterapia (precvičovanie zručností...) „filmový klub“
  tréningy pamäti (testy, úlohy, hlavolamy...) pobyt vonku, prechádzka
     
ŠTVRTOK arteterapia (tvorivá práca, výroba ručných prác) „filmový klub“
  prednášky, osveta, muzikoterapia, canisterapia pobyt vonku, prechádzka
     
PIATOK reminiscenčná – spomienková terapia „filmový klub“
  (spomínanie pomocou rôznych techník...) pobyt vonku, prechádzka
     
     
KAŽDÝ DEŇ 8.30 13.00 - 14.00
  ranné cvičenie spoločné modlitby