Senior House

C E N N Í K

úhrad za poskytovanie sociálnej služby
v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) a Zariadení pre seniorov (ZpS),
SENIOR HOUSE n.o. Levice

s dotáciou (finančným príspevkom na poskytovanie sociálnej služby podľa §78a)


úhrada/1deň úhrada/1mesiac
 
ODBORNÉ ČINNOSTI
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby 3,20 € 96,00 €
 
OBSLUŽNÉ ČINNOSTI
 
ubytovanie
dvojlôžková izba 8,57 € 257,20 €
jednolôžková izba 10,50 € 315,20 €
jednolôžková izba so sam. kúp. 10,57 € 317,20 €
 
stravovanie
racionálna diéta, diabetická diéta 4,56 € 136,80 €
raňajky: 0,50 €  
desiata: 0,30 €  
obed: 2,00 €  
olovrant: 0,30 €  
večera: 1,46 €  
II večera: 0,10 €  
 
upratovanie 0,30 € 9,00 €
pranie 0,50 € 15,00 €
údržba šatstva a bielizne 0,15 € 4,50 €
žehlenie 0,05 € 1,50 €
 
 
Výška úhrady za sociálnu službu - spolu:
dvojlôžková izba 17,33 € 520,00 €
jednolôžková izba 19,27 € 578,00 €
jednolôžková izba so sam. kúp. 19,33 € 580,00 €

Cenník pre prijímateľov sociálnej služby je platný od 01.05.2022 a je platný pre klientov spĺňajúcich podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v ZpS a ZOS.